Veilig naar school

Veilig naar school

Veilig met De Brink

We vinden het ontzettend belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn. We luisteren naar wat de kinderen nodig hebben, om ervoor te zorgen dat iedereen zich fijn en veilig voelt bij ons op school. Dat doen we met kleine, maar belangrijke gebaren, zoals een compliment of een schouderklopje wanneer dat nodig is. Ook beginnen we de dag graag door ieder kind ’s ochtends bij de deur welkom te heten, om zo elke dag op een fijne manier van start te gaan.

Onze leerkrachten luisteren actief naar de behoeften van elk kind en bieden de nodige ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen en hun zelfvertrouwen groeit. Wij zijn ervan overtuigd dat een positieve en gastvrije sfeer bijdraagt aan een prettige leerervaring. We gaan ervoor om elk kind aan het einde van de dag met een brede glimlach tevreden de school uit te zien lopen.
 

Veilig met Dynamiek

Dynamiek Scholengroep wil dat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Dit betekent dat er in de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van schoolgaande kinderen, zodat alle leerlingen op een veilige manier naar school kunnen komen. Veiligheid op school betekent voor ons ook dat er gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat waarin ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te geven hoe essentieel het is om anderen te accepteren zoals zij zijn. Ons doel is om inclusief onderwijs te bieden, waarin leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. Om dit te bereiken, leren we onze leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zodat ze zich onderling veilig voelen.