Missie en visie

Missie en visie

Op onze school geloven we in de kracht van verbinding, de waarde van ontwikkeling en het belang van zelfstandigheid. Deze kernwaarden vormen het hart van onze onderwijsbenadering en onze levendige gemeenschap.

Onze kernwaarden

Verbinding

vormt de rode draad in onze school. Onze veilige en vertrouwde schoolomgeving is een ontmoetingsplaats waar leerlingen, leerkrachten, ouders en de omgeving elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen. Deze verbinding zorgt ervoor dat iedereen elkaar helpt en vertrouwen opbouwt om samen van elkaar te leren.

Ontwikkeling

is ons kompas, ons doel waar we naartoe werken. In een voortdurende reis van groei blijven we niet stilstaan, maar zijn we nieuwsgierig om nieuwe dingen in ons onderwijs te ontdekken en te ontwikkelen. Elke dag is namelijk een nieuwe kans om iets te leren, om onze vaardigheden te verbeteren en om onze horizon te verbreden. We stimuleren groei van leerlingen én leerkrachten, vanuit relatie, competentie en autonomie.

Zelfstandigheid

is de belofte die we aan de toekomst van onze leerlingen doen. Vanuit ons vertrouwen in hun capaciteiten, moedigen we onze leerlingen aan om met zelfvertrouwen beslissingen te nemen, risico's te nemen en te leren van hun ervaringen. Ons onderscheidende onderwijs streeft ernaar om elk kind de tools te geven die nodig zijn om hun eigen pad in het leven te bewandelen.

Deze drie kernwaarden sturen de koers van onze missie en visie bij Basisschool De Brink. Ze bepalen onze inzet voor een schoolomgeving waarin elk kind zich gelukkig, veilig en gewaardeerd voelt. Samen met jou als ouder begeleiden we ieder kind op hun reis van groei en ontwikkeling.