Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op de basisschool draait alles om de ontwikkeling van het kind. We weten dat ieder kind uniek is, en wij zijn er om het verschil te maken. Wij streven ernaar dat elk kind zich gezien en gehoord voelt en dat we hen op hun eigen niveau kunnen helpen groeien naar de volgende stap: de middelbare school. We werken vanuit het idee dat onderwijs nooit stilstaat, het is een dynamisch proces is dat zich voortdurend ontwikkelt. Ons kwaliteitsteam (KT) speelt hierin een cruciale rol: zij zorgen ervoor dat we altijd vooruitkijken en ons onderwijs aanpassen aan de maatschappij van de toekomst.

Inspelen op behoeftes

Als kleine, open gemeenschap binnen het dorp heeft onze school een sterke plek in de samenleving. Met ongeveer 170 leerlingen bieden we een kleinschalige, vertrouwde leeromgeving waarin iedereen elkaar kent. Deze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat elk kind zich gezien en gehoord voelt, en helpt ons om op hun unieke behoeften in te spelen.

Om nog beter te begrijpen wat ieder kind nodig heeft, voeren we regelmatig kindgesprekken. Deze gesprekken en observaties helpen ons om elk kind te zien en te begrijpen, en zo hun leerervaring zo persoonlijk mogelijk te maken. Veiligheid en welbevinden zijn pijlers in onze aanpak. 

We geloven in de kracht van elk kind en we werken er hard aan om een veilige en geborgen omgeving te creëren waarin zij kunnen groeien en bloeien. Dit begint al ‘s ochtends, door alle kinderen persoonlijk bij de deur te verwelkomen, en zo de dag te beginnen met een glimlach.

Bij Basisschool de Brink zijn we toegewijd aan de ontwikkeling en het welzijn van ieder kind. We bereiden onze leerlingen niet alleen voor op de toekomst, maar zorgen er ook voor dat ze zich vandaag de dag gelukkig, veilig en gewaardeerd voelen.

Groeps- en bouwdoorbrekend werken

Op de Brink nemen we een innovatieve aanpak van leren aan die gericht is op het creëren van een verrijkende, ondersteunende en samenwerkingsgerichte leeromgeving. Zo werken we groepsdoorbrekend en brengen we leerlingen uit verschillende groepen samen in één klaslokaal. We geloven dat deze integratie de kinderen stimuleert om samen te werken en om met én van elkaar te leren in een gevarieerde leeromgeving.

Het samen leren gaat verder dan enkel groepsdoorbrekend werken. Zo werken we ook zelfs bouwdoorbrekend. Onze oudere leerlingen uit groep 8 nemen bijvoorbeeld een actieve rol op zich door hun jongere schoolgenoten uit groep 3 te helpen met hun leesvaardigheden of met rekenen. Dit bevordert niet alleen het onderlinge respect en begrip, maar helpt ook om het zelfvertrouwen en de communicatievaardigheden van de kinderen te verbeteren. Door deze aanpak creëren we een hechte schoolgemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt.