Nieuwe leerling

Welkom bij De Brink!

Ieder jaar in januari nodigen wij ouders schriftelijk uit om hun kind aan te melden voor het nieuwe schooljaar als zij gedurende dat jaar 4 jaar worden. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om samen met een teamlid de school te bezoeken en te bezichtigen.

Voordat jouw kind voor de eerste keer naar school gaat, vindt er een intakegesprek plaats waarbij ouders het aanmeldformulier kunnen meenemen en eventuele aandachtspunten voor de leerkracht kunnen bespreken. We bekijken of de school voldoende mogelijkheden heeft om jouw kind te begeleiden zonder dat dit ten koste gaat van jouw kind of andere leerlingen. Op deze manier proberen wij de nieuwe leerlingen zo goed mogelijk te verdelen over de groepen.

Op de eerste schooldag na hun vierde verjaardag komt je kind voor het eerst naar school. Wordt je kind vóór 1 oktober 4 jaar? Dan komt het vanaf het begin van het nieuwe schooljaar naar school. Wordt je kind in de drie weken voor de zomervakantie 4 jaar? Dan start het na de zomervakantie met school.

Als je kind vier jaar oud wordt, ontvang je een brief van Gemeente Horst aan de Maas dat je je kind op de basisschool kunt aanmelden voor het komende schooljaar. Voorafgaand aan de aanmelding organiseren we elk schooljaar een aantal open dagen. Op deze dagen kun je een kijkje komen nemen bij De Brink, om te zien of onze school bij je kind past!

Eerste schooldag

Een kind komt op de eerste maandag na de vierde verjaardag voor het eerst naar school. Wordt een kind vier jaar in de eerste schoolweek? Dan start het meteen na de zomervakantie, samen met zijn/haar klasgenootjes.

Wenmomenten

Voor het eerst naar de grote school gaan kan best spannend zijn. Daarom mogen kinderen net voordat ze vier jaar worden twee keer komen wennen bij ons op school, van 08:30 tot 14:30. Is dit nog wat te lang? Dan bespreken we graag hoe laat je je kind op komt halen.

Aanmelden tijdens het schooljaar

Ouders die hun kind in de loop van het schooljaar willen aanmelden (bijvoorbeeld in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie van onze school. Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging.

Je kind aanmelden

Je kunt je kind met onderstaand formulier aanmelden voor onze school. We vinden het fijn als je het formulier persoonlijk bij ons op school af komt geven. Dan kunnen we namelijk meteen een afspraak maken voor een intakegesprek.