Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Naast de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Dynamiek heeft elke school zelf ook een Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Deze groep mensen wordt voor vier jaar gekozen via verkiezingen.

De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden die onze school betreffen te discussiƫren. Ze brengt schriftelijke voorstellen uit en vertegenwoordigt de stem van de ouders en personeelsleden in overleg met de schooldirecteur. De MR heeft ook een belangrijke rol in het goedkeuren van schoolse aangelegenheden, zoals het vakantierooster, personeelsbeleid, begroting, zorgplan en schoolplan. Dus, heb je suggesties of wil je jouw stem laten horen? Neem gerust contact op met een van onze MR-leden. Alle vergaderingen zijn openbaar en de agenda en verslagen worden gepubliceerd via ISY.

Namens de ouders:

  • Christel van Galen-Heldens
  • Lisette Linders-Verheijen

Namens het team:

  • Moniek Strijbos
  • Bianca Faessen

Namens de directie:
 

  • Germy van de Ven