De Brink

De Brink

Welkom bij basisschool de Brink! De school waar we kinderen uitdagen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om zo samen te groeien totdat je het zelf kunt!

Onze school Ons onderwijs Voor ouders Werken bij De Brink Informatie Contact

De Brink brengt je verder

De Brink is een school met een open karakter. Wij geloven dat kinderen van nature de motivatie voelen om zich te ontwikkelen en te leren. Naast basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en taal, staat het leren omgaan met elkaar en het bevorderen van de zelfstandigheid centraal. Het woord 'samen' is hierbij een kernbegrip. Samen betekent voor de Brink samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

Onze school

ANGY-6298.jpg

Samen groeien in vertrouwen

Kinderen gaan naar school om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen én ze oefenen hun sociale vaardigheden. De opvoedende taak van school wordt steeds belangrijker. Als kinderen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan, komt dit de sfeer en het pedagogisch klimaat op school ten goede. Naast de kernwaarden van Dynamiek Scholengroep gaan we op de Brink uit van de kernwaarden: Samenwerken, Authenticiteit, Vertrouwen, Plezier en Veiligheid.

Ons onderwijs

Wij maken onderdeel uit van Dynamiek Scholengroep. En daar zijn we trots op! Samen dagen we elke dag duizenden kinderen uit onze regio uit om de beste versie van zichzelf te worden. Omdat het stafbureau van Dynamiek ons inspireert en faciliteert, kunnen wij zoveel mogelijk tijd besteden aan het allerbelangrijkste: kinderen voorbereiden op de toekomst en ze de kennis en kunde meegeven om hun dromen na te jagen en hun hart te volgen. 

Meer over Dynamiek