Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

Op onze school hechten we veel waarde aan de samenwerking tussen ouders en school. Daarom hebben we een actieve oudervereniging die zich richt op het behartigen van de belangen van ouders, het stimuleren van samenwerking en het bevorderen van de bloei van de school.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit maximaal 11 ouders die verkozen zijn voor een periode van 4 jaar. De oudervereniging is actief betrokken bij verschillende schoolse activiteiten, zoals de intocht van Sinterklaas in Melderslo, de kledinginzameling, de luizenbrigade en de Wandeldriedaagse. Het is fantastisch om te zien hoe ouders en school samenwerken om deze evenementen tot een succes te maken!

Naast deze activiteiten worden er ook werkgroepen opgericht voor andere projecten. Het bestuur wijst een contactouder per groep aan die de leerkracht ondersteunt bij diverse activiteiten in de groep. Wij zouden het fijn vinden als we op uw hulp als ouder kunnen rekenen om deze projecten nog beter te maken.

Op De Brink vragen we sinds het schooljaar 2022/2023 geen vrijwillige ouderbijdrage meer. De oudervereniging ontvangt vanuit Dynamiek Scholengroep jaarlijks een bedrag per kind waarvan alle activiteiten worden bekostigd.  Dit zijn onder andere;

  • Sinterklaasfeest
  • St. Maarten
  • Kerstactiviteit
  • Carnaval
  • Paasactiviteit
  • Sportdag
  • Schoolreis
  • Afscheidsweek voor groep 8
  • Eindejaarsafsluiting

Daarnaast worden hiervan noodzakelijke onkosten (zoals bv het uitwassen van de schoolshirts) en de traktaties van de kinderen bij verjaardagen betaald.

De uitgaven worden elk jaar volledig verantwoord tijdens de kascontrole door de MR en de directie van school.

We willen ouders uitnodigen om lid te worden van onze oudervereniging en actief betrokken te zijn bij de schoolse activiteiten. Het is een geweldige manier om meer betrokken te raken bij de school en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere schoolervaring voor onze kinderen.