Digitalisering


Naar de schoolgids index


Veilig op het internet

De leerlingen van onze school maken gebruik van het internet wanneer ze op de chromebook of I-pad werken. Op deze devices zijn veilige leeromgevingen gecreëerd.  De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken in de leeromgeving Miloo. Hier loggen leerlingen in met hun persoonlijk e-mailadres en wachtwoord. In deze leeromgeving staan de programma's die ze nodig hebben gedurende de schooldag. Op deze manier zullen de leerlingen minimaal gebruik maken van de mogelijkheid om zelf naar een website te gaan. 

E-mailadres van school

Iedere leerling heeft een persoonlijk e-mailadres. Deze gebruiken ze onder andere om in te loggen op de  devices op school, om bestanden naar de leerkracht te mailen of om te printen.

Smartphones

Indien leerlingen de smartphone mee naar school nemen, wordt deze in overleg met de leerkracht opgeborgen. In overleg met de leerkracht kan deze gebruikt worden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids