Protocol gebruik internet / e-mail / smartphone


Naar de schoolgids index


Internet:

De kinderen van onze school maken gebruik van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 4 deze mogelijkheid te bieden.

Samen met de kinderen hebben wij hierover afspraken gemaakt.

·        Internet wordt in principe alleen gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.

·        Indien een kind op een ongewenste site komt, meldt het dit onmiddellijk aan de leerkracht.

·        Regels met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

·        Vertrouwelijke informatie over kinderen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.

·        Dit houdt in dat kinderen nooit persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, telefoonnummers, foto’s van zichzelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht mogen doorgeven.

·        Kinderen mogen nooit verder contacten met iemand leggen zonder toestemming van de leerkracht.

E-mail:

De kinderen hebben geen eigen mailadres van school. 

Mobiele telefoons (smartphones):

Indien kinderen een smartphone mee naar school nemen, zetten ze deze  uit en leveren zij deze bij de leerkracht in. De leerkracht bewaart ze tijdens schooltijd op/in zijn bureau.

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids