Verkeer


Naar de schoolgids index


Op verschillende momenten is het voor onze school erg druk. Dit zijn de momenten als kinderen op school komen of weer vertrekken. Om dit overzichtelijk te houden hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken. Deze regels worden geregeld met ouders besproken. Ook in de klassen komt dit aan bod. Naast het gebruik van een verkeersmethode gaan we met de kinderen ook praktisch aan de slag. Met de verkeerswerkgroep overleggen we 3x per jaar  welke activiteiten we speciaal onder de aandacht brengen. Omdat we veel doen aan het creëren van een veilige verkeerssituatie hebben we als school het verkeersveiligheidslabel ontvangen. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig aangepast, zodat we dit label jaarlijks blijven ontvangen. 

 

Bij deze willen we graag een aantal adviezen geven om de verkeerssituatie rondom school zo veilig mogelijk te maken. Bespreek onderstaande ook met uw kinderen en eventueel met de oppas.

  • Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet.
  • Laat kinderen niet uitstappen op de weg. Gebruik hiervoor de parkeerplaatsen, het kerkplein of de “Kiss+Ride” strook.
  • Geen auto’s op het grasveld voor school parkeren!
  • Gebruik de “Kiss+Ride” strook niet om te parkeren, maar rij na het uitstappen van de kinderen direct weg. Het eerste vak van de “Kiss+Ride” strook is een taxistandplaats. Deze mag niet gebruikt worden om te parkeren.
  • Gebruik altijd de oversteekplaats op de Lochtstraat om van en naar de geparkeerde auto’s te lopen. Steek nooit over tussen de geparkeerde auto’s door.
  • Parkeer je voor de school: parkeer dan bij het wegbrengen met de neus vooruit en bij het halen van de kinderen de auto achteruit. Toelichting zie hieronder.
  • Op het schoolplein mag niet gefietst worden, ook niet op het trottoir naar school toe.

Ter verduidelijking van bovenstaande is hieronder het één en ander toegelicht door middel van foto’s:

Kiss+Ride strook
Op de foto aan de rechterkant is de taxistandplaats en de “Kiss+Ride” strook. Hier alleen kinderen laten in- en uitstappen, daarna direct wegrijden.

Foto verkeer 1

Wegbrengen / Ophalen kinderen

Wanneer jullie de kinderen ophalen, te voet of met de fiets, wacht dan aan de rechterkant van de ingang zodat de doorgang vrij blijft. Wachten op het schoolplein mag uiteraard ook.

Foto verkeer 2

Parkeren bij wegbrengen kinderen
Parkeer bij het wegbrengen van de kinderen de auto zoals op onderstaande foto weergegeven. Bij het wegbrengen komen veel kinderen met de fiets aan op school. Op deze manier heb je het beste zicht op de fietsers. Wacht zoveel mogelijk met wegrijden totdat de kinderen in school zijn.

Foto verkeer 3

Parkeren bij ophalen kinderen
Parkeer bij het ophalen van de kinderen de auto achteruit, zoals op onderstaande foto weergegeven. Op het moment dat de school uit is passeren veel kinderen op de fiets, op deze manier heb je bij het wegrijden goed zicht op de fietsers.

Foto verkeer 4

Oversteken

Gebruik de oversteekplaats op de Lochtstraat om van en naar de geparkeerde auto’s te lopen. Steek niet over tussen de geparkeerde auto’s door.

Foto verkeer 5

Gebruik het zebrapad wanneer je van en naar “Achter de Pastorie” loopt.

Foto verkeer 6

Het pad voor de oude school is een pad voor deze bewoners. Blokkeer hun in- en uitgang niet.

Foto verkeer 7

Kunnen we rekenen op jullie hulp voor een veilige schoolomgeving?

Alvast bedankt namens de verkeerscommissie.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids