Verkeer


Naar de schoolgids index


Op verschillende momenten is het voor onze school erg druk. Dit zijn de momenten als kinderen op school komen of weer vertrekken. Om dit overzichtelijk te houden hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken. Deze regels worden geregeld met ouders besproken. Ook in de klassen komt dit aan bod. Naast het gebruik van een verkeersmethode gaan we met de kinderen ook praktisch aan de slag. Met de verkeerswerkgroep bespreken we jaarlijks welke activiteiten we speciaal onder de aandacht brengen. Omdat we veel doen aan het creëren van een veilige verkeerssituatie hebben we als school in 2012 het verkeersveiligheidslabel ontvangen. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en zonodig aangepast, zodat we dit label jaarlijks blijven ontvangen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids