Speelplaats


Naar de schoolgids index


EhboOnze speelplaats is een gemeentelijke speelvoorziening.

Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat voor het gebruik van de speelplaats primair de schoolregels gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat onder schooltijd de speelplaats niet voor derden toegankelijk is.

Mocht er na schooltijd een ongeval op de speelplaats plaats vinden, waarbij een arts ingeschakeld is, dan wordt u verzocht dit door te geven aan een van de leerkrachten.

Volgens de Arbowet houden wij namens de gemeente een verplichte ongevallenregistratie bij. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids