Rapportage aan de ouders


Naar de schoolgids index


In het begin van elk schooljaar vinden er in alle groepen informatieavonden plaats. Op deze avond vertelt de groepsleerkracht in grote lijnen welke leerstof aan bod komt. Ook komen natuurlijk alle speciale activiteiten in deze groep aan bod.

De kinderen krijgen 2 maal per jaar een rapport mee naar huis. De persoonlijke gesprekken vinden steeds plaats nadat de kinderen hun rapport hebben gekregen. Alleen bij het laatste rapport vindt zo nodig een gesprek vooraf plaats.

De rapporten krijgen de kinderen in februari en juni. De 10-minutengesprekken staan gepland voor november, februari en einde schooljaar (laatste is op verzoek van leerkracht of ouders). Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur te spreken. Het is dan fijn als u een afspraak maakt zodat we rustig de tijd kunnen nemen voor dit gesprek.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids