Procedure wijziging groep


Naar de schoolgids index


Bij de aanmelding op de basisschool wordt gekeken in welke groep een kind het beste geplaatst kan worden. Plaatsing in een bepaald leerjaar is mede afhankelijk van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.

De school streeft naar een ononderbroken ontwikkeling bij alle kinderen in de groepen 1 t/m 8. Door middel van o.a. het leerlingvolgsysteem heeft de groepsleerkracht zicht op de prestaties van de individuele kinderen van de klas. De vorderingen van elk kind worden minimaal 2x per jaar besproken met ouders en kind. Naast de 15-minutengesprekken kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen om een gesprek te plannen. 

Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. De situatie kan echter ontstaan dat de school of de ouders het beter achten dat een kind een jaar doubleert of een jaar overslaat. In dit geval volgt de school de volgende procedure:

* Op het moment dat de leerkracht samen met het kwaliteitsteamlid denkt aan doubleren of een jaar overslaan wordt dit eerst besproken met de directeur.

* Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de ouders met de leerkracht en het kwaliteitsteamlid. Tijdens dit open gesprek bespreekt de school de argumenten om het kind te laten doubleren of een groep over te laten slaan.

* Mocht dit gesprek niet leiden tot overeenstemming met de ouders, dan volgt er een tweede gesprek samen met de directeur, waarna er een definitief besluit wordt genomen.

* Van alle besprekingen wordt het verslag opgenomen in het leerlingdossier.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids