Organisatie van het onderwijs


Naar de schoolgids index


Indeling in groepen

“De Brink” is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We streven er naar elk kind te laten spelen en werken op zijn of haar niveau. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de groep, de leeftijd van het kind en de aan te bieden leerstof. Op onze school hebben we er voor gekozen dat de jongste kinderen (groep 1 en 2) bij elkaar in één groep komen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is, dat vooral jonge kinderen veel van elkaar leren. In de groepen 3 tot en met 8 zitten de kinderen in enkelvoudige groepen bij elkaar. Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om op eigen niveau en in eigen tempo te werken.

Groepsverdeling

Groep 1a/2a         : juf Mirella en juf RoosGroepsverdeling

Groep 1b/2b         : juf Sjan en juf Bianca

Groep 3                : juf Hanny en juf Judith

Groep 4                : meneer Peter en meneer Bjorn

Groep 5/6a           : juf Lea en juf May

Groep 6b/7a         : juf Nicole en juf Annette

Groep 7b/8            : juf Monique en meneer Jan

 

·      Juf Sandra is directeur op zowel De Brink als De Bottel in Lottum. Ze werkt op maanag en vrijdag op de Brink.

·      Juf Petra werkt als intern begeleider op dinsdag  en  donderdag.

·      Juf Marianne, de vakleerkracht muziek, komt op dinsdag. Zij verzorgt de muziekles in groep 1 t/m 8.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids