Huiswerk


Naar de schoolgids index


Huiswerk

HuiswerkWekelijks krijgen de kinderen van groep 7 en 8 huiswerk. Met dit huiswerk willen wij bereiken, dat de kinderen zelfstandig een taak buiten schooltijd kunnen maken. Ook vormt het voor de kinderen een geleidelijke overgang naar het huiswerk, dat zij in het voortgezet onderwijs mogen maken. Het werk is meestal een herhaling van de stof, die ze op school al hebben gehad of het leren van een proefwerk. Als ouder kunt u uw kind stimuleren het werk met zorg te maken. Indien uw kind regelmatig problemen heeft met het maken van dit huiswerk verzoeken wij u om contact op te nemen met de groepsleerkracht.

In groep 5, 6, 7 en 8 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om op woensdagmiddag deel te nemen aan een cursus computervaardigheid. 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids