Huiswerk


Naar de schoolgids index


Huiswerk

HuiswerkWekelijks krijgen de kinderen van groep 7 en 8 huiswerk. Daarnaast wordt er in groep 8 drie keer per jaar een huiswerkweek georganiseerd, dan krijgen de leerlingen iedere dag huiswerk. 

Met dit huiswerk willen wij bereiken, dat de kinderen zelfstandig een taak buiten schooltijd kunnen maken. Ook vormt het voor de kinderen een geleidelijke overgang naar het huiswerk, dat zij in het voortgezet onderwijs mogen maken. Het werk is meestal een herhaling van de stof. Als ouder kunt u uw kind stimuleren het werk met zorg te maken. Indien uw kind regelmatig problemen heeft met het maken van dit huiswerk, verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids