Het volgen van en speciale zorg voor kinderen


Naar de schoolgids index


Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Op onze school houdt iedere leerkracht de voortgang van elk kind precies en systematisch bij. Dit gebeurt door middel van observaties, kindgesprekken en het regelmatig nakijken van hun werk. De kinderen maken geregeld toetsen die bij de methoden horen. De leerkrachten kunnen dan zien of de leerstof begrepen is.

Behalve deze toetsen gebruiken we ook genormeerde toetsen. Aan de hand van de resultaten op deze toetsen kunnen we de kinderen vergelijken met de kinderen in het gehele land.

Voor de kinderen van groep 1/2 wordt instrument KIJK! ingezet om de ontwikkeling van het kind te volgen/registreren. Samen met de genormeerde toetsen vormen zij het uitgangspunt voor de overgang van de kinderen naar groep 3.

De leerkrachten verwerken de resultaten van alle kinderen digitaal, waardoor de leerkrachten een goed beeld hebben van de vorderingen van de leerlingen. De leerkrachten en het kwaliteitsteam houden samen een dossier bij van alle leerlingen.

Speciale zorg voor kinderen

Tijdens de groepsbesprekingen worden de ontwikkelingen van de kinderen en de groepsresultaten door de leerkrachten met elkaar en het kwaliteitsteam besproken. Achterstand/voorsprong in ontwikkeling opvallende gedragingen van kinderen kunnen op deze manier al vroeg ontdekt worden.

Er wordt besproken  welke hulp er voor deze kinderen nodig is. Extra zorg wordt beschreven in het dossier van het kind. De groepsleerkrachten voeren dit vervolgens uit in de groep en brengt de ouders hiervan op de hoogte.

Er wordt in kaart gebracht welke compenserende en belemmerende factoren er zijn. Er wordt besproken op welke wijze de compenserende factoren worden gebruikt om de volgende dag in de groep verder te kunnen.

Als deze extra hulp te weinig resultaat oplevert bespreken we de ontwikkeling van het kind binnen het cluster met andere kwaliteitsteamleden en de bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Hier kan eventueel geadviseerd worden voor een externe partij. 

School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een krachtig middel om het huidige onderwijs passend te maken. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, alsook bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids