Gezond beleid op De Brink


Naar de schoolgids index


- Als school vinden we het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Primair is dit natuurlijk de verantwoordelijkheid van ouders, maar wij als school nemen hier ook onze verantwoordelijkheid. Onder schooltijd bepaalt de school, zo veel mogelijk in overleg met ouders, hoe e.e.a. geregeld wordt. Het spreekt voor zich dat we dit geregeld met kinderen bespreken. Als het gaat om de gezondheid van kinderen zijn er punten waar we als school grip op hebben. Met dit in ons achterhoofd besluiten we het volgende:

- Voldoende beweging

Vrijwel alle groepen hebben twee keer gymnastiek per week en elke dag spelen de kinderen buiten. Onze speelplaats daagt uit tot bewegen. Waar mogelijk doen we mee aan extra sportstimuleringsprojecten. We stimuleren de activiteiten van PADEXPRESS

- Verjaardagen van kinderen

Bij een verjaardag van een kind wordt er in alle groepen niet meer getrakteerd. In de groep wordt er natuurlijk flink feest gevierd en wordt het kind in het zonnetje gezet. Ook mogen ouders bij de verjaardag van kinderen die 5 worden zijn.

Op groepsniveau wordt bekeken op welke wijze kinderen een activiteit/spel/… mag kiezen voor de gehele groep (denk aan extra buitenspel, spel in de klas, inhoud gymles e.d.).

- Verjaardagen van leerkrachten

Bij verjaardagen van leerkrachten wordt feest gevierd. Ook hier houden we rekening met wat kinderen te eten krijgen. Doordat dit een keer in het schooljaar voorkomt, vinden we het verantwoord om kinderen dan iets lekkers (ook hier houden we rekening met “zo gezond mogelijk” ) te geven. Het gaat hier echter vooral om het feest, de activiteiten, de groepsvorming e.d.

We maken van de verjaardag een leuk feestje. We willen dat de kinderen geen cadeautje mee naar school nemen. 

- Overige feesten (Sinterklaas/Kerst/Carnaval/Pasen)

Eenieder zal begrijpen dat bij deze activiteiten een traktatie passend is. We hebben het dan ook over een afgebakende hoeveelheid activiteiten en zorgen als school i.s.m. OV  voor een passende traktatie waarbij we rekening houden met allergieën.

- Pauzehap

In de pauze mogen kinderen groente, fruit of een boterham meenemen.

Het voorbeeld van het team…

Ook leerkrachten houden zich aan bovenstaande punten en geven hiermee het goede voorbeeld!

Natuurlijk kan het zo zijn dat er incidenteel, bij gelegenheid, toch wat uitgedeeld/getrakteerd wordt. We willen zeker niet “doorslaan”.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids