Schoollogopedie


Naar de schoolgids index


De schoollogopediste is slechts zeer beperkt aanwezig en beperkt zich voornamelijk tot de screening van de 5-jarigen. Verder kan op verzoek van ouder en/of leerkracht de logopedist uw kind beluisteren en een advies geven. Ze heeft ook een wekelijks telefonisch spreekuur en ze is via mail te bereiken. U kunt ook de leerkracht van uw kind vragen om het contact te leggen.

Wat is screening?
Goed leren spreken en verstaan is voor uw kind van groot belang voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Bij het logopedisch onderzoek; de screening, wordt gelet op de uitspraak, de taalontwikkeling, de stem en het mondgedrag. De screening duurt ongeveer 15-20 minuten.

De logopedische zorg, voor zover die op de basisschool plaats vindt, wordt door de gemeente betaald. Er zijn voor de ouders/verzorgers geen kosten aan verbonden.
Bij verwijzing zit de logopedie in het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Onze logopediste is: Liestbeth Tonen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids