Pedagogisch Spreekuur


Naar de schoolgids index


Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Bijvoorbeeld over slapen, eten, huilen, druk/driftig gedrag, angsten, ongehoorzaamheid, (samen)spelen, zindelijkheid, gebrek aan zelfvertrouwen. 
Het Pedagogisch Spreekuur is er voor alle ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar die problemen ondervinden in of vragen hebben over de opvoeding van hun kind(-eren). In gemiddeld drie gesprekken zoekt de pedagoog samen met de ouders naar een oplossing. De hulp kan bestaan uit praktische adviezen, ondersteuning en/of doorverwijzing. Ouders kunnen zelf een afspraak maken via het telefoonnummer 08861-08861. Het Pedagogisch Spreekuur is een gezamenlijk initiatief van De Zorggroep en de GGD Limburg-Noord.

Extra zorg

Ouders of kinderen kunnen zelf een (extra) onderzoek aanvragen. Er kunnen ook extra onderzoeken op verzoek van een leerkracht, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouder(s) van het kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids