PadXpress


Naar de schoolgids index


 

De Padxpress is de plek waar je moet zijn voor bruisende activiteiten na schooltijd!
PadXpress is een breed aanbod van naschoolse activiteiten en een platform voor het aanbieden van lokale activiteiten en events voor kinderen. De PadXpress is momenteel al in enkele kernen van Horst aan de Maas actief en zal komend schooljaar op meerdere scholen worden geïntroduceerd.
Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een 
aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. 
Opgave gebeurt altijd via de website www.padxpress.nl

Waarom naschoolse activiteiten?

Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten:

  • bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen op elk gebied
  • bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen 
  • bieden we kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn
  • slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving
  • versterken we de leefbaarheid in de kernen
  • zetten scholen een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC)

Dit doen we met het bieden van een breed aanbod van naschoolse activiteiten in samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisaties, verenigingen, aanbieders. Er zijn veel mogelijkheden om talent(en) die elk kind in zich heeft te ontplooien, naar zijn of haar kunnen. Immers de een heeft een taalknobbel, de ander ziet snel verbanden, weer een ander heeft creatieve of muzikale talenten. Met de Padxpress willen we al deze talenten aanspreken, of wel, alle intelligenties ontwikkelen. Dit doen we door een breed palet van mogelijkheden voor kinderen te bieden en een brug te slaan tussen de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. 
PadXpress heeft als visie dat elk kind zijn eigen talent heeft en het ontwikkelen hiervan enorm bijdraagt aan de vorming van hun nog jonge persoonlijkheid. Alle activiteiten worden hierop afgestemd. 

De bijdrage in de kosten voor deelname aan naschoolse activiteiten is afhankelijk van de frequentie, de duur en soort activiteit.

Voor een overzicht van alle activiteiten en om je hiervoor op te geven bezoek je de website www.padxpress.nl


Download deze pagina Download de gehele schoolgids