Kinderopvang 't Nest


Naar de schoolgids index


Kindcentrum ’t Zwingelke & de Brink

Samen met ouders, onderwijs en lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëert kinderopvang ’t Nest voor kinderen een fijne plek om op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil kinderopvang ’t Nest er juist zijn voor kinderen en hun ouders.

Met betrokken en goed geschoolde pedagogisch medewerkers zorgen zij voor professionele opvang, begeleiding  en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van het kind, in zijn buurt. Op deze manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilig en vertrouwde omgeving  een sociaal netwerk op te bouwen waarvan zij hun leven lang plezier hebben. 

Kindcentrum ’t Zwingelke (0 t/m 7 jaar)
Kindcentrum ‘t Zwingelke vangt kinderen op in de leeftijd van 0-13 jaar van ouders die werken en/of studeren en kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar van niet werkende/ studerende ouders. ’t Nest beschikt in Melderslo over één verticale dagopvanggroep 0-4 jaar en één horizontale dagopvang c.q.  speelgroep voor kinderen van 2-4 jaar. De buitenschoolse opvang bestaat bij ‘t Zwingelke uit twee basisgroepen voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.

Kindcentrum de Brink (8 t/m 13 jaar)
Het is voor de BSO een uitdaging om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van kinderen in de brede leeftijdsgroep van 8 t/m 13 jaar. Door de groepen op te splitsen in leeftijden is er meer ruimte en aandacht voor de behoeften van een specifieke groep kinderen. Vanaf schooljaar 2018/2019 is er binnen basisschool de Brink dan ook een groep gecreëerd voor de oudste kinderen (vanaf 8 jaar).

Voor meer informatie neem een kijkje op onze website of neem persoonlijk contact met ons op via:

www.kinderopvanghetnest.nl / 077-3661955.

 

Logo Het Nest


Download deze pagina Download de gehele schoolgids