GGD


Naar de schoolgids index


 

GGDLN Schoolinfo voor ouders-opvoeders

Informatie Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord

Tijdens het basisonderwijs is het aantal contactmomenten niet voor alle kinderen gelijk. 

Het aantal contactmomenten is in deze periode laag, maar het volgen van het kind door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd door onderstaande  vaste contactmomenten. 

  • een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;  
  •  vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR)
  • een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige; 

De logopedisten onderzoeken en behandelen de kinderen die door ouders, het JGZ-team of de leerkracht worden aangemeld op het consultatiebureau.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande link.

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg/ggd-contactmomenten


Download deze pagina Download de gehele schoolgids