Gezinscoach


Naar de schoolgids index


 

Liesbeth Tonen

Hallo,

Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben Anouk van den Goor. Ik ben werkzaam bij de gemeente Horst aan de Maas en ben contactpersoon van basisschool de Brink. Als er zorgen of vragen zijn rondom het opvoeden of opgroeien van uw kind ben ik voor ouders en leerkrachten beschikbaar voor hulp of advies. Dit altijd met de toestemming van u als ouder.

Ouders en leerkrachten kunnen mij inschakelen als zij vragen hebben of vastlopen. Er zal dan een vraagverhelderingsgesprek plaatsvinden. Dit wil zeggen dat we samen bekijken wat er aan de hand is en welke oplossingen er mogelijk zijn. Als gezinscoach kan ik vervolgens een adviesfunctie vervullen maar ook doorverwijzen naar externe hulp, mocht dit nodig zijn. Er zullen gedurende het schooljaar inloopmomenten zijn waarin ik aanwezig ben op school en u met vragen terecht bij mij terecht kunt. Kom gerust langs!

Ik ben bereikbaar via a.vandengoor@horstaandemaas.nl. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids