BCO - onderwijsadvies


Naar de schoolgids index


BCO-Onderwijsadvies is de onderwijsbegeleidingsdienst  die ons op twee gebieden ondersteunt.
Ten eerste ondersteunt zij ons bij de zorg voor onze leerlingen. Een kwaliteitsteamlid van De Brink heeft geregeld overleg met een BCO-medewerker om te overleggen over de juiste zorg aan kinderen die dat nodig hebben. Ook kan BCO onderzoeken verrichten.
Daarnaast ondersteunt BCO het team bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs op De Brink. Op dit moment biedt zij ondersteuning bij het voeren van kindgesprekken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids