1. Visie op identiteit en plek in de samenleving

De Brink is een school die uitgaat van en bouwt op verbondenheid met elkaar. De christelijk-humanistische waarden vormen hierbij het fundament van opvoeding en vorming tot gelukkige wereldburgers.

De Brink is een school met een open karakter, wat voor ons betekent dat ieder kind welkom is. Alle kinderen, alle mensen horen erbij.

Verder komt dit open karakter tot uiting door de situering in het centrum van de dorpsgemeenschap Melderslo en door de evenwichtige communicatie tussen teamleden, kinderen en ouders.