7. Visie op samenwerking met ouders

Onze kinderen hebben recht op een goede samenwerking tussen ouders en school. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

Samenwerken, in alle openheid, is meer dan alleen informeren en informatie uitwisselen. Het betekent dat ouders ook meedenken, meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind. Een geregeld en goed contact tussen school en ouders is daarbij onmisbaar. Belangstelling, maar ook een goede afstemming tussen ouders en leerkracht over hun kind wordt door ons zeer op prijs gesteld. Op deze manier kunnen we ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk in beeld brengen en weten we van elkaar wat wij gezamenlijk willen en aankunnen.