6. Visie op ICT - digitale geletterdheid

ICT speelt een belangrijke rol binnen ons totale onderwijssysteem. Interactieve computertechnologie is overal aanwezig en het verbindt alles.

ICT is een middel waarmee we met kinderen aan de ontwikkeling van alle 21e eeuwse vaardigheden werken, met name de ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en het probleemoplossend vermogen. Kinderen leren met digitale middelen om te gaan en leren digitale informatie goed te analyseren en te gebruiken.

ICT is in allerlei vakken en op alle plekken in de school toepasbaar. Het dient als middel om de wereld van kinderen steeds groter te laten worden, met plezier te laten ontdekken en daarmee sneller een steeds groter aantal doelen te bereiken.

ICT biedt voor leerkrachten ideale mogelijkheden om vakken te verbinden, passend onderwijs vorm te geven, makkelijker inzicht te krijgen in door kinderen gemaakt werk en het werken overzichtelijker en efficiënter te maken. Continu deskundigheidsbevordering wordt daarbij gestimuleerd en daar waar interne deskundigheid een grens zou kunnen zijn, creëren we kansen door externe deskundigheid te benutten.  (clusterniveau, ouders, scholing e.d.)