5. Visie op rekenonderwijs

Het allerbelangrijkste binnen ons rekenaanbod is dat kinderen inzicht hebben in wat ze doen en waarom ze het doen. Het gebruik van contexten en hulpmaterialen is erg belangrijk, deze moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Het uiteindelijke doel van het reken-wiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid:

Iemand die gecijferd is kan adequaat handelen in rekenwiskundige situaties in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Hij is tevens in staat om zijn kennis en vaardigheden flexibel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in een continu veranderende maatschappij.

We leren onze kinderen kritisch en probleemoplossend te denken en te handelen.