4. Visie op taal-lees onderwijs

Taal is interactie. Taal is communicatie, gesproken of geschreven, verbaal en non-verbaal, en vereist dus per definitie interactie.

Interactief taalonderwijs veronderstelt dat kinderen leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal en strategisch leren bevordert, die kinderen aanzet tot zelfstandig leren en rekening houdt met individuele verschillen tussen kinderen.

Het uiteindelijke doel van het taal-lees-onderwijs is functionele geletterderdheid