3. Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich veilig (zowel sociaal als fysiek), gekend en gewaardeerd weet. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

o   interactief lesgeven: de leerlingen echt betrekken bij het onderwijs

o   onderwijs op maat geven: differentiëren

o   gevarieerde werkvormen hanteren (gericht op samenwerken)

o   inrichten van een rijke leeromgeving

o   een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen

o   kinderen zelfstandig (samen) laten werken

In onze grote kijkwijzer staan verder nog aanvullende competenties die wij verwachten van onze medewerkers.

Leerkrachten en ondersteuners presteren het beste in een omgeving waar ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk) en waar ruimte is voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling die zich beweegt in de richting van een zo optimaal mogelijke begeleiding van kinderen. In onze professionele cultuur vinden we een open en eerlijke communicatie met elkaar wezenlijk.