Visie

Onze visie

De Brink is een school met een open karakter. Wij geloven dat kinderen van nature de motivatie voelen om zich te ontwikkelen en te leren. Naast basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en taal, staat het leren omgaan met elkaar en het bevorderen van de zelfstandigheid centraal.

Het woord samen is hierbij een kernbegrip. Samen betekent voor de Brink samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.
We zoeken niet alleen de samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten maar zeker ook de verbinding met ons dorp en de omgeving. 

Visie de Brink

Binnen onze school heerst een sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze groeien uit tot zelfstandig denkende betrokken individuen die hun eigen doel en ambities kunnen bereiken in onze steeds veranderende maatschappij.