Missie en Visie

De Brink brengt je verder.

Onze missie

Op de Brink mag je gelukkig zijn zoals jij bent.

Naast de kernwaarden, die ook in het koersplan van Dynamiek scholengroep worden genoemd: Respect, Passie en Verantwoordelijkheid, gaan we op de Brink uit van de kernwaarden:

  • Samenwerken
  • Authenticiteit
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Veiligheid

Op onze school werken ouders en leerkrachten op een stimulerende wijze met elkaar samen met als doel het kind in ontwikkeling te laten zijn.

De Brink staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Wij spreken elkaar regelmatig aan op de effectiviteit van het onderwijs en zijn voortdurend ontwikkelend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven


Onze onderwijsvisie is opgebouwd uit: