Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging

Het doel van een oudervereniging is

-      de belangen tussen school en ouders behartigen

-      samenwerking te stimuleren tussen school en ouders

-      in het algemeen de bloei van de school te bevorderen.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat maximaal uit 11 personen. Dit zijn allemaal ouders, waarvan één of meerdere kinderen op onze school zitten. Zolang men een kind op deze school heeft, kan hij of zij lid blijven van onze oudervereniging. Elke 6 weken wordt er door het bestuur vergaderd en 1x per jaar wordt er voor alle ouders een jaarvergadering gehouden. De oudervereniging is actief bij diverse schoolse activiteiten betrokken. Zo organiseren zij o.a. de intocht van Sinterklaas in Melderslo, de kledinginzameling, de luizenbrigade en de wandeldriedaagse. 

Wandeldriedaagse

Verder zijn er nog activiteiten die ze gezamenlijk met het schoolteam organiseren. Voor diverse activiteiten zijn werkgroepen opgericht.  Vanuit het bestuur wordt een contactouder per groep aangewezen. Deze ouder ondersteunt de leerkracht bij diverse activiteiten in de groep. Wij zouden het fijn vinden als wij op uw hulp als ouder mogen rekenen.

Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage in de door de school te maken kosten. Het betreft hier buitenschoolse activiteiten die niet door het ministerie vergoed worden. U moet hierbij denken aan een bijdrage in de kosten voor de organisatie van het sinterklaasfeest, carnaval en allerlei excursies. Per kind vraagt de oudervereniging een bijdrage van € 10,-. Daarnaast vraagt de school een vrijwillige bijdrage voor heel specifieke activiteiten, zoals schoolverlatersactiviteiten en het jaarlijkse schoolreisje. Op de jaarvergadering van de oudervereniging worden de ouders geïnformeerd over de besteding van de gelden. 

Contact
OV- De Brink
Rector Mulderstraat 6
​5962 AH, Melderslo.

 

 

 

 

 

 


 

Oudervereniging 2022-2023:

Susan Beelen

susanbeelen1@gmail.com

Wendy v.d. Coelen

wendycoelen@hotmail.com

Milou Cox

milou_ruttuh@hotmail.com

Mieke Draijer

emvdm@hotmail.com

Jaap Jansen 

jaapjansen28@hotmail.com

Manon Joosten

manon.joosten@hotmail.com

Mieke Kallen

mieke.kallen@hotmail.com

Annette Keijsers

annettekeijsers@gmail.com

Silvie Seuren

silvieseuren@hotmail.com

Rik Vullings

dhrvullings@hotmail.com