Geledingen

 

Naast het team van onze school zijn er verschillende geledingen die meedenken over ons onderwijs:

Medezeggenschapsraad                               Oudervereniging                                        Leerlingenraad