Onderwijs en resultaten


Resultaten van ons onderwijs:

De uitslag van de Cito Centrale Eindtoets Basisonderwijs wordt voor elke leerling uitgedrukt in een getal tussen de 500 en 550. Dit getal wordt de standaardscore genoemd. De standaardscore geeft aan wat een leerling gepresteerd heeft in vergelijking met alle leerlingen uit het gehele land. De gemiddelde standaardscore voor het gehele land ligt elk jaar rond 535.

Met de scores van alle kinderen uit de groep wordt de schoolscore berekend. Deze schoolscore geeft aan wat de groep als geheel gepresteerd heeft in vergelijking met de andere scholen in Nederland. Sinds 1996 wordt er door onze school deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs.

Bij deze cijfers willen wij echter de volgende kanttekening maken. Zonder voldoende achtergrondinformatie is het onverantwoord om conclusies aan deze cijfers te verbinden.De uitkomst van dit soort cijfers hangt niet alleen af van de wijze waarop het onderwijs gegeven wordt, doch wordt ook voor een groot deel bepaald door omstandigheden waarop je als school geen invloed hebt.Veel belangrijker dan de uitslagen op zich is volgens ons, dat de school aansluit bij de mogelijkheden en leervermogens van het kind en dat er een vorm van voortgezet onderwijs wordt gekozen, die past bij de vermogens van elke individuele leerling. Daar gaat het om.

In het onderstaand schema staan de resultaten van onze school. 

Schooljaar

2013

2014

2015

2016

2017

De Brink

533,8

534,6

534,7

538,8

535,9

De kinderen gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs.

Schooljaar

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal Schoolverlaters

33

32

23

27

19

VMBO-B/K

21 %

22 %

22 %

15 %

.11 %

VMBO-T

45 %

25 %

26 %

30 %

37 %

HAVO/VWO

33 %

53 %

52 %

55 %

42 %

2013: 4 kinderen krijgen LWOO ondersteuning op verschillend niveau

2014: 3 kinderen krijgen LWOO ondersteuning op verschillend niveau

2015: 3 kinderen krijgen LWOO ondersteuning op verschillend niveau

2016: 3 kinderen krijgen LWOO ondersteuning op verschillend niveau

2017: 2 kinderen krijgen LWOO ondersteuning op verschillend niveau

Met ingang van september 2017 gaan we als eindtoets "Route 8" gebruiken. Dit is een adaptieve, digitale eindtoets: de kinderen maken deze toets op een computer; de vragen passen zich aan tijdens de toets aan het niveau van het kind.

Meer weten? Kijk dan op: Route 8