De geschiedenis van de school

Oude-school_jaar-1919

In 1917 werd de "lagere school" gebouwd en in gebruik genomen. Het was het eerste gemeenschappelijke gebouw in het dorp.

In 1985 werden "kleuterschool 't Zunneke" en "R.K. Lagere school Melderslo" samengevoegd tot basisschool.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken. Hierbij kwam "De Brink" als beste uit de bus.


Een brink & De Brink

Een brink is een plein, meestal beboomd, in een dorp gelegen, De naam is zeer toepasselijk, omdat onze school midden in het dorp aan zo'n plein ligt.

Onze speelplaats is, in samenwerking met de gemeente, gerenoveerd en aangewezen als openbare speelvoorziening.

Door het stijgen van het aantal leerlingen is de school een aantal keren aangepast.

Bij het begin van dit schooljaar start onze school met 173 kinderen. Gedurende het schooljaar loopt het aantal leerlingen door de maandelijkse instroom van vierjarigen waarschijnlijk op naar ongeveer 190 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 7 groepen.

Logo De Brink