De Brink

Ouders en leerkrachten werken op een stimulerende wijze met elkaar samen met als doel het kind in ontwikkeling te laten zijn

De Brink staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Wij spreken elkaar regelmatig aan op de effectiviteit van het onderwijs en zijn voortdurend ontwikkelend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

Speelplaats

Het adres van onze school:

Basisschool ”De Brink”
Rector Mulderstraat 6
5962 AH Melderslo
077 - 398 32 73
E-mail: info@bsdebrink.nl
Website: www.bsdebrink.nl

Directeur:

Germy van de Ven
Werkzaam: ma-do-vrij

De geschiedenis van de school


In 1917 werd de "lagere school" gebouwd en in gebruik genomen. Het was het eerste gemeenschappelijke gebouw in het dorp.

In 1985 werden "kleuterschool 't Zunneke" en "R.K. Lagere school Melderslo" samengevoegd tot basisschool. 

Er werd een prijsvraag uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken. Hierbij kwam "De Brink" als beste uit de bus.

Oude-school-jaar-1919

Een Brink & De Brink

Een brink is een plein, meestal beboomd in een dorp gelegen. De naam is zeer toepasselijk, omdat onze school midden in het dorp aan zo'n plein ligt. 

Onze speelplaats is, in samenwerking met de gemeente, gerenoveerd en aangewezen als openbare speelvoorziening. 

Door het stijgen van het aantal leerlingen is de school een aantal keren aangepast.

Bij het begin van dit schooljaar startte onze school met 173 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 8 groepen. Gedurende het schooljaar loopt het aantal leerlingen door de maandelijkse instroom van vierjarigen waarschijnlijk op naar ongeveer 190 kinderen.  

Logo-basisschool-de-brink