De Brink

Ouders en leerkrachten werken op een stimulerende wijze met elkaar samen met als doel het kind in ontwikkeling te laten zijn

De Brink staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Wij spreken elkaar regelmatig aan op de effectiviteit van het onderwijs en zijn voortdurend ontwikkelend bezig, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

Het gebouw bestaat uit:

10 groepsruimten / lokalen, een centrale ruimte, speelzaal, personeelskamer, directiekamer/kamer kwaliteitsteam, spreekkamer, diverse werkplekken, berging onderbouw, berging bovenbouw, buitenberging en kelder.

Speelplaats

Het adres van onze school:

Basisschool ”De Brink”
Rector Mulderstraat 6
5962 AH Melderslo
077 - 398 32 73
E-mail: info@bsdebrink.nl
Website: www.bsdebrink.nl

Directeur:

Germy van de Ven
Werkzaam: ma-do-vrij