Kennismaken

Nieuwe ouders zijn ten allen tijde welkom om kennis te maken en/of onze school te bezoeken.

We verzoeken u hiervoor een afspraak te maken met onze directeur:

Germy van de Ven 

telefoon 077-398 32 73

Door middel van publicaties en een persoonlijke uitnodiging, verzorgd door de gemeente Horst aan de Maas, worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen aanmelden.