Aanmeldprocedure

Aanmelden van kinderen

Een keer per jaar, in januari, worden de ouders van kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, schriftelijk uitgenodigd om hun kind te komen aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Zij ontvangen via de leden van de ouderraad een informatiepakket over onze school.

Als het voor de ouders de eerste kennismaking met de school is, ontvangen zij tevens onze schoolgids en infokalender.

Verder bestaat er de mogelijkheid om samen met een teamlid de school te bekijken.

Voordat een kind daadwerkelijk voor de eerste keer naar school gaat, is er een intakegesprek met een van de leerkrachten van groep 1-2-3. De ouders kunnen het aanmeldformulier downloaden en het ingevulde formulier mee nemen. De ouders kunnen tijdens dit gesprek aangeven of er aandachtspunten zijn voor de leerkracht om rekening mee te houden. Ook wordt nagegaan of de school voldoende mogelijkheden heeft om hun kind te begeleiden zonder dat dit ten koste gaat van hun kind of andere kinderen. Op deze wijze proberen wij de nieuwe kinderen zo verantwoord mogelijk te verdelen over de groepen. 


Ouders, die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) kunnen te allen tijde contact opnemen met de directeur. 

Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, komen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar naar school. Hiertoe heeft het schoolbestuur een extra WA-verzekering afgesloten. Kinderen komen naar school op de éérste dag  na hun vierde verjaardag.


Kijkmorgen & instromen

In principe is er elke derde woensdag van de maand voor alle nieuwe kinderen, een kijkmorgen. Tijdens deze morgen kunnen de ouders een kijkje in de klas nemen en is er aansluitend een kort kennismakingsgesprek met de directeur. Het kind krijgt voor deze kijkmorgen een uitnodiging in de vorm van een welkomstboekje. De data van de kijkmorgens staan op de infokalender vermeld. 

In principe stromen kinderen tot en met de meivakantie in. Dit houdt in dat de laatste instroom is op de eerste dag na de meivakantie. Het betreft hier de kinderen die in april en mei 4 jaar worden. 

In de maanden juni en juli is het vaak onrustiger in de groepen (vrije dagen, excursies, grote groepen, hele dagen naar school ), waardoor het voor het (jonge) kind vaak veel moeilijker is om te wennen. We adviseren de kinderen die in juni of juli jarig zijn niet voor de zomervakantie in te laten stromen. Wilt u uw kind toch eerder in laten stromen, dan dient u voor 1 maart contact op te nemen met de directeur.