Aanmeldprocedure

Een keer per jaar, in januari, worden de ouders van kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, schriftelijk uitgenodigd om hun kind te komen aanmelden voor het nieuwe schooljaar.

Verder bestaat er de mogelijkheid om samen met een teamlid de school te bekijken.

Voordat een kind daadwerkelijk voor de eerste keer naar school gaat, is er een intakegesprek. De ouders kunnen het aanmeldformulier downloaden en het ingevulde formulier mee nemen. De ouders kunnen tijdens dit gesprek aangeven of er aandachtspunten zijn voor de leerkracht om rekening mee te houden. Ook wordt nagegaan of de school voldoende mogelijkheden heeft om hun kind te begeleiden zonder dat dit ten koste gaat van hun kind of andere kinderen. Op deze wijze proberen wij de nieuwe kinderen zo verantwoord mogelijk te verdelen over de groepen. 


Gedurende het schooljaar aanmelden

Ouders, die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) kunnen ten alle tijden contact opnemen met de directeur.