De geledingen van basisschool De Brink

U kunt op dit deel van de website meer lezen over de verschillende geledingen van onze school. Hier is informatie te vinden over het bestuur van de school, de ouderraad en de medezegggenschapsraad. Voor nog meer informatie kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van deze geledingen.