Over basisschool De Brink

Basisschool De Brink ligt in Melderslo, in Noord-Limburg. Op dit gedeelte van de website van De Brink kunt u nader kennismaken met onze school. U kunt lezen over de richting en de geschiedenis van de school. Ook worden hier de uitgangspunten en de aanpak op basisschool De Brink beschreven. Waar staat de school voor? Wat vindt de school belangrijke doelstellingen? Ook is hier een beschrijving van de zorgverbreding opgenomen.

Er heeft in 2010 een oudertevredenheidspeiling plaats gevonden, waarvan u hier de samenvatting kunt lezen.

In 2014 hebben we op school vragenlijsten uitgezet naar kinderen, ouders en personeel. Het doel hiervan was om te peilen hoe er tegen de Brink aangekeken wordt. Met deze gegevens willen we ons namelijk graag verbeteren.  >>Hieronder kunt u de rapporten lezen en downloaden.

Leerlingen

Ouders

Personeel